Българска финтек асоциация входира две становища, свързани с последния Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗИД ЗПУПС):

По повод двете становища, представители на Българска финтек асоциация бяха поканени на обсъждания в Българската народна банка, както и в Народното събрание на Република България в рамките на Комисията по бюджет и финанси.

Регулаторите приеха предложените от БФА промени в чл. 5а на ЗИД ЗПУПС, а именно правото за рекламиране на предоставянето на платежни услуги да не бъде ограничавано само до лицензирани от БНБ дружества.

За наше съжаление предложението ни за отпадане на чл. 148а не беше прието. С влизане в сила на закона всички доставчици на платежни услуги в България, включително дружествата за електронни пари и платежните институции, ще са длъжни да извършват сетълмента на транзакциите, извършени с левови карти, издадени от тях и използвани в България, през системите на Борика.

Все пак, аргументите ни за предвиждане на разумен преходен период бяха приети и законодателят предостави на всички засегнати страни 6-месечен срок, в който да извършат необходимите интеграции със системите на Борика. От своя страна Борика, като израз на разбиране към ситуацията на останалите финтек компании, предложиха да преразгледат встъпителните си такси и да предоставят преференциални цени на засегнатите членове на Българска финтек асоциация. 

Изказваме благодарност към BESCO и AmCham, които ни подкрепяха активно по време на процесите на обсъждане на промените в ЗПУПС.