Представители на Българска финтек асоциация взеха участие в две работни групи по повод обсъждането на промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Работните групи се състояха през септември в рамките на работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание на Република България.

От страна на Българска финтек асоциация участие взеха Светослав Димитров и Гергана Сърбова – членове на Борда на директорите на асоциацията. Те отправиха конкретни работни предложения за изменения в ЗМИП, основно по темите, свързани с:

  • Начина за събиране на данни за клиент (т.нар. идентификация на клиент);
  • Начините за идентифициране на действителен собственик на клиент – юридическо лице;
  • Възможностите за използване на квалифициран електронен подпис (КЕП);
  • Изясняването на произхода на средствата на клиентите и случите, в които е задължително това да се прави.

Можете да се запознаете с пълния текст на предложенията тук.

Очаква се повечето от предложенията да бъдат взети предвид и включени в новите текстове.