На 11 януари 2021г. Българска финтек асоциация (БФА) организира публична дискусия във връзка с изготвянето на първата българска Национална стратегия за финансова грамотност (НСФГ). По време организираното от нас събитие успяхме да получим институционална подкрепа както от Министерство на финансите, така и от Министерство на Образованието и науката на Република България, Европейския парламент и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. На проведената панелна дискусия участваха публични и частни представители на сектор “Дигитални финанси”, измежду които бяха проф. Даниела Бобева, преподавател по финанси във ВУЗФ, доц. д-р Марселен Йовоган, ръководител катедра “Финанси и счетоводство” в Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Николай Цветанов, директор на Асоциация за отговорно небанково кредитиране, Росица Вартоник, директор на Фондация “Инициатива за финансова грамотност” и Светослав Димитров, секретар на Българска финтек асоциация. Събирайки на едно място едни от най-изявените представители на сектора смятаме, че успяхме да получим най-точна представа мнението на частния и публичния сектор относно НСФГ.
Като браншова организация, представител на 47 компании с персонал над 3 000 души от този сектор, изразихме позицията на частния сектор като внесохме становището ни до Министъра на финансите на Република България Кирил Ананиев на 22.01.2021г. В това становище аргументирано изразяваме обединената позиция на сектора и желанието му за внасяне на основен приоритет на НСФГ за изучаване на цифрови финансови услуги и продукти (финтех) за всички целеви групи.  

Цялото становище може да намерите тук.