На 03 Септември 2020г. БФА внесе становище до Председателя на Народното Събрание г-жа Цвета Караянчева и Комисията по правни въпроси към НС от името своите членове. В позицията БФА излага своите опасения относно внесения на на 23.07.2020 г. Законопроект № 054-01-76 на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Според БФА “предложените текстове ще доведат до още по-голямо утежняване на условията за потребителите, силно ограничаване достъпа до финансови услуги и значително оскъпяване в ущърб на редовните платци”.

Цялата позиция на Асоциацията може да намерите тук.

С внасяне на тази позиция БФА изразява готовността си да следи и реагира своевременно за бъдещото развитие по темата.