На 22 декември 2020г. Министерство на финансите на Република България публикува за обществено обсъждане проект на Национална стратегия за финансова грамотност и на План за действие (2021-2025 г.). За да съберем мнението на главните действащи лица от сектор “Дигитални финанси” в България и да обединим вижданията им в една обща позиция , ние от Българска финтек асоциация организираме он-лайн събитие на 11 януари 2021г. Събитието е подкрепено от Министерство на финансите и Министерство на Образованието и науката на Република България, както и от Европейския парламент и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Участници в дискусията ще са представители на както на публичния, така и на частния сектор, съответно проф. Даниела Бобева, ВУЗФ, Марселен Йовоган, ръководител катедра “Финанси и счетоводство” в Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Росица Вартоник, изпълн. директор на Фондация “Инициатива финансова грамотност” и Светослав Димитров, секретар в Българска финтек асоциация и Николай Цветанов, Асоциация за отговорно небанково кредитиране.

Дата и час на събитието: 11.01.2021 то 11:00
За да гледате събитието запишете се тук.
Пълна програма на събитието ще намерите тук.

Повече за проекта Национална стратегия финансова грамотност

Публикуваният документ от Министерство на финансите е насочен към всички граждани в страната и всички групи от обществото, като се обръща по-специално внимание на определени целеви групи, в т.ч. ученици, студенти, обучители / учители, провеждащи часове по финансово образование, уязвими групи от населението, икономически активни лица и други.

Проектът на стратегия е разработен в рамките на работна група с широко представителство на различни институции и организации с компетенции в областта – институции от изпълнителната власт, надзорните органи, други институции във финансовия сектор, браншови организации в областта на финансовите услуги и защитата на потребителите, неправителствени организации в сферата на финансовата грамотност и др., като е използвана и техническата подкрепа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Министерството на финансите на Нидерландия.

В България има изпълнени или се изпълняват много програми и инициативи, чиято цел е подобряване на финансовата грамотност на населението. Въпреки че до момента тези ресурси и дейности не са били координирани на национално ниво, много от тях са осъществявани в партньорство между различни организации. Настоящият проект на стратегия обединява резултатите от вече съществуващите програми и дейности, като надгражда с определянето на конкретни приоритети, цели и мерки в дългосрочен план. Успешното изпълнение на мерките в проекта на Плана за действие към стратегията е от съществено значение за повишаването на нивото на финансова грамотност на населението.

Повече за проекта може да намерите тук.

За да гледате събитието запишете се тук.

Пълна програма на събитието ще намерите тук.