На 11.06 Българска финтек асоциация излезе със становище относно законопроекта за промяна на Закон за данък добавена стойност, № 054-01-43, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. С този законопроект се предвижда промяна на данъчната ставка за данък добавена стойност, с която се облагат услугите в ресторантьорския, туристическия и издателския браншове.

Цялото становище, както и мотивите към него, се съдържат в пълния текст на становището.