Брюксел, Белгия – През октомври 2019 г. започнаха дискусии между няколко финтек асоциации в Европа относно създаването на Европейска финтек асоциация. В резултат на  последвалите срещи между организациите на 11 февруари в Брюксел бе учредена Европейската асоциация за дигитални финанси (ЕДФА)[1], регистрирана в Белгия като международна организация с нестопанска цел. Учредители са 9 европейски финтек асоциации, сред които и Българска финтек асоциация. Сред основателите са още асоциации от Чехия (Česká fintech asociace), Унгария (Electronic Payment Service Providers Association (EFISZ), Белгия (Fintech Belgium), Румъния (Romanian Fintech Association), Полша (Fintech Poland), Франция (France FinTech), Италия (ItaliaFintech) и Испания (Asociación Española de Fintech)

Новосформираната организация цели да подкрепя достъпа до модерни, евтини и сигурни финансови услуги, да подпомага иновациите във финансовия сектор, както и да популяризира добрите практики в индустрията, отговарящи на най-високите стандарти за защита на потребителите – прозрачност, киберсигурност, поверителност и устойчивост. За постигането на тези цели ЕДФА ще насочи усилията си в посока:

  • Поддържане на постоянен конструктивен диалог с релевантните европейски институции, регулатори и държавни учреждения, което ще подпомогне премахването на правните и практическите бариери пред модерните технологични финансови услуги;
  • Представляване на своите членове и общите им цели и ценности пред всички заинтересовани страни;
  • Идентифициране на препятствията пред финансовите иновации и технологичния напредък и при възможност спомагане за тяхното премахване;
  • Сътрудничество в посока създаване на насоки за индустрията и популяризиране на добри практики и други инструменти за саморегулация;
  • Насърчаване и подпомагане на създаването на всеобхватни финансови услуги, облагодетелстващи всички заинтересовани страни – клиенти, стартъпи и малки и средни предприятия, граждански организации и публични институции;
  • Сътрудничество с публични и частни инициативи, целящи стимулирането, усвояването и използването на финансови иновации и технологии в частния и публичния сектор;
  • Взаимодействие с други национални и международни организации с фокус върху  финансовите технологии, финансовите иновации и финансовата устойчивост;
  • Създаване на платформа за конструктивен диалог с цел подобряване на сътрудничеството между иновативните бизнес екосистеми в сферата на финансовите иновации и технологичните индустрии;
  • Събиране и анализ на релевантната информация за подкрепата на развитието и въвеждането на финансови иновации и технологии.

Относно Българска финтек асоциация

Българска финтек асоциация е неправителствена организация, обединяваща водещите финтек компании в България. Мисията на асоциацията е да създаде платформа, обединяваща всички, които са част от сферата на финансовите технологии, както и да насърчи комуникацията и обмена на идеи между тях. Българска финтек асоциация се стреми да представлява и защитава интересите на своите членове пред регулатори, инвеститори, финансови институции, чуждестранни асоциации, партньори и всички останали заинтересовани страни и по този начин да подпомогне развитието на сектора.


[1] European Digital Finance Association (EDFA)