ЕК с решение в полза на бизнеса

Европейската комисия потвърди, че транзакциите, инициирани от търговеца (Merchant Initiated Transactions) попадат извън обхвата на Strong Customer Authentication, което беше предвидено в т. нар. PSD 2 (Директива (ЕС) 2015/2366). 

Това нямаше да бъде възможно без координираните действия на индустрията в целия Европейски съюз. С общи усилия успяхме да постигнем промяна, която ще е в полза на бизнесите във всички 28 държави-членки на ЕС! 

За в бъдеще се надяваме, че при изготвяне на законодателни инициативи и промени, институциите (както на ниво ЕС, така и в България) ще продължат да се вслушват в мненията и опасенията, идващи от бизнеса.

Можете да прочетете повече за решението на Европейската комисия в линка

Leave a Reply

Your email address will not be published.