На 07.10.2020г. се проведе първата лекция по предмета „Финтех и е-банкиране“, част от Магистърска програма „Финанси и инвестиции“, стартирала в началото на октомври 2020г. Новосформираната програма е резултат от партньорството между Българската финтех асоциация(БФА) и Стопанския факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Програмата адресира недостатъка от кадри, занимаващи се с управлението на проекти, бизнес развитие, финанси и продажби в сектора на дигитални финанси в страната и региона.

Първият Финтех курс в Централна-източна Европа

„Финтех и е-банкиране“ е първият по рода си курс на тема дигитални финансови технологии в цяла Централна и Източна Европа. Изцяло на английски, предметът ще обедини публичния и частния сектор отс България и региона. Програмата на курса ще покрие основни теми като Финтех история, регулации, развитие и бъдеще на сектора. Ще навлезе в дълбочина за всяка една от тези теми и ще разкаже за бизнес модели и компании от Европа, САЩ, Африка и Азия.

Уникален начин на преподаване и възможности за студентите

Обучението на предмета „Фитнех и е-банкиране“ цели да предаде по възможно най-ефективния начин знанията и опита на утвърдени преподаватели и доказани професионалисти в сферата на дигиталните финанси. По този начин БФА и Стопанския факултет към СУ стремят да предоставят най-високо качество на преподаване, което да не отстъпва на идентични курсове в международни университети. Начело на предмета застава д-р Деян Радев, дългогодишен преподавател в Германия по икономика и финанси, който ще бъде подкрепен от над 15 представители на ръководни позиции от публични институции и финтех компании от страната. Потвърдилите участие в курса до момента са Българска Народна Банка, Unicredit Bulbank, Mastercard, Paynetics, Phyre, Paysera, Reloyalty, myPOS, 7Security, Nexo, Vangavis, Klear, Iuvo Group, CREDiPORT, iRoboInvest, Sirma BC, Cashcredit и Credissimo.  

Поради обявените противоепидемични мерки лекциите по „Финтех и е-банкиране“ се провеждат изцяло онлайн

Освен участието на представители от сектора, иновация в преподаването е организирането на Финтех хакатон в края на лекционния курс, където студенти от и извън курса ще могат да развият и представят идеи за нови бъдещи финтех продукти и услуги. Хакатонът ще се проведе с помощта на ментори от публичния и частния сектор, а спонсори ще осигурят награди, стимулиращи допълнителното развитие на най-добрите идеи.

За повишаване на шансовете за професионално развитие в сектора на дигиталните финанси, БФА и членовете ѝ MFG и Iuvo Group ще осигурят общо 8 стипендии, покриващи частично или напълно семестриалните такси на обучаващите се. Повече информация за стипендиите тук.

Реклама на най-високо ниво

Като новосформирана програма доброто представяне и името на програмата бе от съществена важност. Ето защо БФА впрегна рекламния си ресурс в създаване на серия информационни брошури, уебинари, статии и рекламни материали. За достигане на възможно най-голяма аудитория бяха използвани канали всички възможно канали на разпространение, включително телевизия (BloombergTV Bulgaria), международни конференции (DG FISMA Event – Bulgaria, Insurtech Belgrade), бе изградена специална страница за магистратурата на сайта на Стопанския факултет(линк). Получената обратна връзка от кандидат-магистрите бе повече от позитивна, за което сочат и резултатите от процеса по кандидатстване.

Най-популярната Магистърска програма в Стопанския факултет

За по малко от няколко месеца МП „Финанси и инвестиции“ се превърна в най-популярната и търсена магистърска програма в редовна форма за учебната година 2020/2021г. На предварителната и редовна сесия се записаха над 50 души, а на първо класиране бяха приети 44 души. Профилите на записалите се варират от туко-що завършили бакалаври по икономика и финанси, до юристи с дългогодишен опит в банковия сектор. Прилика в биографиите на студентите се забелязва в силният интереса към съвременните финансови инструменти и желанието за бъдещо развитие в сферата на дигиталните финанси.

Числата не са всичко

Количеството на записалите се студенти със сигурност могат да се приемат за лакмус за усилията, положени от екипите на БФА и Стопанския факултет. Тези резултати показват ясно и нуждата от образователна програма, която да съчетава традиционното финансово образование със иновативно обучение на съвременните финансови пазари и инструменти. Въпреки това важен показател за успеха на подобно обучение остава качеството на произведените кадри. Ето защо след края на магистърската програма „Финанси и инвестиции“ от която е част и предмета „Финтех и е-банкиране“, БФА и Стопанския факултет ще проследят професионалната реализация на бъдещите магистри и активно ще участват в развитието на общество от завършилите тази специалност.