Кеш Кредит е водеща финансова институция, специализирана в областта на микро кредитирането. Благодарение на международно признатият ни иновативен модел, базиран на уникална методика за вземане на решения, успешно развиваме и разширяваме своята дейност на местни и чужди пазари. Към момента на локално ниво управляваме 75 собствени офиса с покритие в цялата страна. Зад всичко това стоят нашите хора. Вярваме, че благодарение на тях мечтите в нашата компания се превръщат в проекти, а целите в постижения. В отговор на това мащабно развитие, компанията ни търси да назначи високо мотивиран кандидат на позиция “Кредитен инспектор” за гр. София.

Основни отговорности:

 • Осъществява ежедневен контакт по телефона с кредитоискатели на компанията, с цел отпускане на кредит. Събира и анализира декларираната от кредитоискателите информация, извършва оценка на кредитния риск и дава становище за отпускане на кредит.
 • Администрира и контролира спазването на всички вътрешни и външни регулации в областта – процедури, заповеди, указания, инструкции и др.
 • Анализира и отчита периодично резултатите от своята дейност и тази на отдела и при необходимост прави предложения за промени;

Изисквания за позицията:

 • Минимум 1 година опит на подобна позиция;
 • Опит в работа с данни от публични регистри;
 • Отлични комуникативни умения. Препоръчително е да имате ясна дикция
 • Аналитично мислене и способност за взимане на бързи решения;
 • Умения за спазване на срокове и стриктност при изпълнение на поставените задачи;
 • Отлична финансова грамотност;
 • Отлична компютърна грамотност;

Ние предлагаме:

 • Работа в млад и динамичен екип
 • Възнаграждение без лимит
 • Възможност за дългосрочно развитие
 • Корпоративно обучение ;
 • Пакет социални придобивки;

Ако желаете да подадете вашата кандидатура за тази позиция, изпратете CV на Iovelina Staikova <[email protected]>
Повече за отворената позиция и компанията може да намерите тук