Накратко

[ENGLISH BELOW]

За втора поредна година Стопанския факултет към Софийския университет, заедно с Българска финтех асоциациця (БФА), обединяват усилия, за да осъществят Магистърска програма “Финанси, инвестиции и финтех”. След като миналага година програмата бе най-търсената редовна магистърска програма в Стопански факултет, тази година “Финанси, инвестиции и финтех” разширява предоставяните възможностите за студентите на Софийски университет, продължава добрите практики и надгражда миналогодишната програма. Ето какви са новостите тази година:

  • Програмата ще се провежда в рамките на 3 или 4 семестъра, спрямо заетостостта на студентите.
  • Новият предмет, който ще се изучава в учебната година е “Блокчейн и криптовалути”, осъществен с помощта на БФА, съпроводен от избирателни предмети като “Приложения на изкуствения интелект във финтех индустрията”, “Наука за данните в бизнеса и финансите”, “Машинно самообучение за бизнес и финанси” и “Предварителна обработка на големи масиви от данни в бизнеса”.
  • И тази година програмата поставя акцент върху развитието на дигиталните финансови услуги и продукти, със специфичен фокус върху българските примери. В хода на курса по “Финтех и е-банкиране”, провеждан изцяло на английски, студентите ще се запознаят както с теоритичната част зад финтех индустрията, преподавана от дългогодишния преподавател в Германия д-р Деян Радев, така и с практически казуси повдигнати от преподаватели от БФА. Заявили участие на външни лектои в тазгодишното издание са  Paynetics, Phyre, Paysera, Reloyalty, myPOS, 7Security, Nexo, Vangavis, Klear, Iuvo Group, CREDiPORT, iRoboInvest, Sirma BC, Cashcredit, Credissimo и др.
  • В допъленние към предмета “Финтех и е-банкиране” Стопанския факултет и БФА ще осъществят за втори път From Zero to Fintech – Fintech Hackathon, който да даде възможност на студентите и всички заинтересовани да осъществят на практика финтех идеите и бизнес плановете си. Финтех хакатонът ще предложи на участниците си ментори и жури, които в рамките на седмица да спомогнат за създаване на бъдещите финтех дружества. 

Кой може да кандидатства?

МП “Финанси, инвестиции и финтех” е създадена както за професионалисти с опит във финансовата сфера, така и за новозавършили бакалаври, които искат да предобият знания и способности да анализират съвременния финансов свят. Кандидат-магистритите в тази програма трябва да притежават бакалавърска или магистърска степен по Икономика или Стопанско управление. Студенти без бакалавърска или магистърска степен по икономика или управление изучават четири допълнителни общоикономически дисциплини в рамките на същия период на обучение – 3-4 семестъра, според желанието на студента.

Какви кадри ще създава това образование?

МП “Финанси, инвестиции и финтех”, както и курсът “Финтех и е-банкиране”, целят да подготвят висококлалифицирани управляващи кадри в сферата на управлението и развитието на съвременни банкови и не-банкови институции в България, както и в публичния сектор в общини, министерства и др. Завършили програмата ще повишат значително шансовете си за професионално развитие във финтех сектора и ще адресират недостатъка от кадри, занимаващи се с управлението на проекти, бизнес развитие, финанси и продажби.

Информация за приема за учебната 2021/2022 г.

Събеседване(ред. сесия): 15.09.2020 г. от 18.15 ч – в платформата MS Teams.
Комисия: доц. Марселен Йовоган (председател), членове: гл. ас. д-р Божидар Недев, ас. Десислава Петкова

Срокове за кандидатстване

Редовна: септември – от 1 август до 10 септември включително
Платформа за кандидатстване: https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Можете да намерите повече за МП “Финанси, инвестиции и финтех” на сайта на Стопанския факултет.
Ако имате въпроси, може да пишете на: [email protected] или [email protected]

 

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА

[ENGLISH]


In short

For the second year in a row the Faculty of Economics and Business Administration (FEBA) at Sofia University, joins forces with Bulgarian Fintech Association (BFA) to launch Finance, Investments and Fintech Master’s degree programme (in short the Fintech programme). Last year’s Fintech programme was the most popular Master’s degree at FEBA and based on this success will be extended and improved to continue providing the highest quality higher Fintech education in the region. Here are some of the newest features of this year’s programme:

  • The teaching will be in 3 or 4 semesters, depending on the student’s preference. 
  • A new Blockchain and Cryptocurrencies will be launched in collaboration with BFA, accompanied by lectures and courses in AI for Fintech, Data science for business and finance, Machine learning for business and finance and a course in Big data for business.
  • The Fintech programme will once again put a focus on the development of digital financial services and products, taking into consideration the Bulgarian fintech success stories – the Fintech and e-banking course, fully held in English, students will get to know the theory behind the digital financial industry with the help of Deyan Radev, PhD, a lecturer with 10-year experience from Germany. In addition, students will be met with lectures from Paynetics, Phyre, Paysera, Reloyalty, myPOS, 7Security, Nexo, Vangavis, Klear, Iuvo Group, CREDiPORT, iRoboInvest, Sirma BC, Cashcredit, Credissimo and others.
  • To further satisfy students’ interest in Fintech, FEBA and BFA organize From Zero to Fintech – Fintech Hackathon, which will give a chance to students and all interested in fintech to bring to reality their fintech ideas and dreams. The fintech hackathon will be governed by some of the most popular mentors and jury in the field of fintech in the region of Southeastern Europe. 


For more information check the official webpage of FEBA and the Finance, investments and fintech Master’s degree programme

APPLY NOW