ОБНОВЕНА: Становище на БФА – Наредба № Н-18/2006 г.

ОБНОВЕНА 18.03.2019 г.

Българска финтек асоциация излезе със становище по повод общественото обсъждане на Наредба № Н-18/2006 г., което се проведе на 15.03.2019 г. Пълният текст на становището можете да откриете в линка


Българска финтек асоциация излезе със становище относно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства. Становището беше входирано до Комисията по бюджет и финанси към XLIV Народно събрание, Министерство на финансите, Българска народна банка и Национална агенция по приходите.

При онлайн продажби, картовите разплащания се инициират, извършват и регистрират от банки и/или лицензирани финансови институции, тоест този вид разплащания се извършват през установените български или международни системи за разплащания (БОРИКА, Mastercard, Visa и др.), което гарантира най-високото възможно ниво на сигурност и проследяемост на този вид плащания. По прозрачност те са еквивалентни на плащанията през банкови сметки, като дори за счетоводни и данъчни цели, за приходите от картови плащания търговците предоставят извлечение по сметката, съдържащо всички постъпления. 

Въпреки наличието на високо ниво на отчетност при онлайн плащанията с карта, те биват третирани като плащания в брой, като се пренебрегва фактът, че всъщност тези плащания се извършват през установените финансови системи за банкови разплащания. Това създава необходимост от издаване на фискален бон и регистриране на платформата за онлайн търговия като софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Това неправилно третиране създава предпоставки за сериозно ограничаване на картовите плащания и води до насърчаване на установените модели за разплащане при онлайн търговията, а именно – чрез наложен платеж, без това да е от полза за обществения интерес и за фиска.

Пълният текст на позицията може да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published.