ППЗМИП – Становище на Българска Финтек Асоциация

Българска финтек асоциация, съвместно с Българска асоциация за потребителско кредитиране излезнаха със становище във връзка с Проекта за прилагане на закона срещу изпиране на пари (ППЗМИП). Становището може да бъде прочетено на Становище на БФА и БАПК. Сходна позиция беше изразена и от редица други неправителствени организации и компании от бранша, чиито становища могат да бъдат изтеглени от: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=3823