Корицата на доклада
 • Общият брой на финтек компаниите в България е 65, като по този показател страната е лидер в региона на Югоизточна Европа;
 • През последните три години оперативните приходи на финтек сектора са се удвоили, а средният ръст на индустрията на годишна база е около 33,5%;
 • Около 1/3 от българските финтек компании развиват своята дейност в сферата на плащанията.

София, България – Българска финтек асоциация издаде първия цялостен доклад за състоянието на финтек сектора в България. Целта на проучването, извършено в партньорство със SEE News, е да се извлече и систематизира подробна информация относно всеки един аспект на финтек индустрията – от цялостен поглед върху финтек екосистемата, през пазарен анализ на компаниите, до състоянието на регулаторната рамка в страната. 

„Нашата мисия е да насърчим иновациите, да развиваме средата и така да помогнем на българските финтек компании да се откроят в световен мащаб.“

Валери Вълчев,

Съосновател и председател 

Ключовите изводи от доклада показват потенциала за активно развитие на сектора в страната. Броят на компаниите, идентифицирани като финтек, е 65, като 41 от тях са стартъпи, а 24 са вече установени компании. Към момента на съставянето на доклада средната възраст на предприятията е 6 години. Повече от половината от тях са създадени след 2015 г., което е показателно за ключовата роля на стартъпите във финтек екосистемата. 

Сърцето на българската екосистема е столицата София, в която се създава и развива талантът на множество ИТ специалисти. Градът разполага с подходящи ресурси и инфраструктура, доказателство за което е фактът, че 54 от идентифицираните компании са установени в София. Градът е една от най-бързо развиващите се дестинации в Югоизточна Европа и има потенциал да се превърне във финтек центъра на Централна и Източна Европа. Българските стартъпи са подкрепяни, както от инвестиционни фондове, бизнес ангели и частни инвеститори, така и от местните банки, чрез редица инициативи за подпомагане на стартиращи компании. 

Дейността на финтек предприятията се развива в широк набор от сегменти:

 • Блокчейн/крипто;
 • Капиталови пазари;
 • Застраховане;
 • ИТ развитие и подпомагане на финтек компании;
 • Кредитиране;
 • Ипотечно кредитиране/недвижими имоти;
 • Плащания;
 • Лични финанси;
 • Регтек;
 • Управление на доходите.

Всеки от гореспоменатите сектори има своя представителна компания в България. Иновативните решения, свързани с плащания и фактуриране, имат най-голям дял, като близо 1/3 от компаниите развиват своята дейност в тази сфера. ИТ фирмите, които развиват и поддържат финтек компании, също имат сериозна роля в сектора, тъй като представляват 10% от общия брой компании.

„Създадохме Българска финтек асоциация преди по-малко от две години и ето къде се намираме днес – в страна с над 60 финтек компании, които се развиват в рамките на жизнена, надеждна и здрава екосистема.“

Валери Вълчев,

Съосновател и председател 

Основните изводи от доклада са индикатор за това, че секторът се развива динамично и устойчиво, както и за това, че се наблюдават множество благоприятни предпоставки за стимулиране на предприемачеството в сферата. Финтек индустрията в България е все още в ранните етапи на своето развитие, но вече изглежда обещаващо, както за местните, така и за чуждестранните предприемачи. 

Относно Българска финтек асоциация

Българска финтек асоциация е неправителствена организация, обединяваща водещите финтек компании в България. Мисията на Асоциацията е да създаде платформа, обединяваща всички, които са част от сферата на финансовите технологии, както и да насърчи комуникацията и обмена на идеи между тях. Българска финтек асоциация се стреми да представлява и защитава интересите на своите членове пред регулатори, инвеститори, финансови институции, чуждестранни асоциации, партньори и всички останали заинтересовани страни и по този начин да подпомогне развитието на сектора.

Изтегляне на доклада