Първото четене на ЗИДЗМИП не отрази притесненията на бизнеса

На 26.07.2019 г. в Народното събрание на първо четене бяха гласувани последните промени в Закона за изменение и допълнение на Законопроекта за мерките срещу изпирането на пари (ЗИДЗМИП). 

От публично достъпните стенограми става ясно, че както по време на обсъждането на промените в парламентарна Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, така и в рамките на сесията на Народното събрание, не е разгледана нито една от темите, които вече сме повдигали в рамките на предходните обществени обсъждания, и които директно касаят дейността, а оттам и конкурентоспособността на финтек компаниите в България. 

За нашите членове е от изключително значение темите, засегнати в предното ни становище, както и предложенията ни за модифициране на законовите текстове, да станат достояние на членовете на Комисията.

Поради изброените причини Българска финтек асоциация входира в Народното събрание молба за среща с отговорната за ЗИДЗМИП Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. 

Предлагаме в рамките на срещата да бъдат обсъдени най-основните проблеми с текстовете в текущия им вид, а именно утежнените изисквания за дистанционната идентификация, използването на предходно извършена вече идентификация, както и извършването на комплексна оценка. 

Предложенията ни за промени в текстовете, регулиращи гореспоменатите въпроси, ще бъдат направени на база опита на експерти, които извършиха сравнителен анализ на мерките срещу изпиране на пари в три европейски държави – Австрия, Германия и Латвия (държави, които също са транспонирали Директива (ЕС) 2015/2366). 

Можете да прочетете пълните текстове на молбата и на извършения анализ, като ги изтеглите от тук. Последното становище на Българска финтек асоциация относно разпоредбите в ЗИДЗМИП можете да намерите тук

Leave a Reply

Your email address will not be published.