Среща с ДАНС по повод ЗМИП

На 25.06.2019 г. се проведе среща с  Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) по повод Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари(ЗИД ЗМИП). 

Срещата се проведе с две основни цели:

  1. Запознаване на ДАНС с Българска финтек асоциация и нашите дейности;
  2. Обсъждане на притесненията, изразени от бизнеса, по повод предложените промени в ЗМИП. 

В рамките на срещата се обсъдиха идеи за бъдещо сътрудничество с агенцията, като основната цел е гледната точка на бизнесите да бъде представлявана при изготвяне на законодателството, за да може регулациите в България да предразполагат към създаването на благоприятна среда за развитие на предприемачеството. 

В тази връзка бе обсъдено участието на асоциацията в бъдещи работни групи за ЗМИП, както и запознаване на ДАНС с някои от най-разпространените практики във финтек индустрията, за да се изгради „мост“ между институцията и финтек компаниите. 

Следете нашия блог, за да получавате новини за най-актуалните развития относно регулациите в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published.