Този октомври Стопанския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски стартира нова магистърска програма(МП) “Финанси и инвестиции”, в чийто учебен план е заложен предмет “Финтех и е-банкиране” в сътрудничество с Българската финтек асоциация(БФА). Магистратурата ще се провежда в редовна форма, в рамките на 2 учебни семестъра.

БФА и нейните членове ще вземат участие в новосформираният предмет “Финтех и е-банкиране”, който ще се води от д-р Деян Радев, Асистент в Стопански факултет и стипендиант на ННП „Петър Берон и НИЕ“ с 10-годишен преподавателски опит в университетите във Франкфурт, Бон и Майнц.

Д-р Деян Радев, Асистент в Стопански Факултет – Софийски университет

“Финтех и е-банкиране” цели да запознае кандидат-магистрите с последните тенденции във финансовата сфера и да срещне студентите с частния сектор. Предметът ще се проведе изцяло на английски в рамките на 30 учебни часа и в партньорство с БФА съчетава теория и практика на едно място. По време на обучението на студентите ще бъдат предложени различни модули със силна практическа насоченост, като търговия с валути и финансови инструменти, алтернативни инвестиции и др. Финтех образованието ще завърши с хакатон, където най-добрите Финтех идеи от цялата страната ще бъдат оценявани и подкрепени от професионалисти от частния сектор. Заявилите участие като лектори, ментори или жури досега са 16 компании: Mastercard, Paynetics, Phyre, Paysera, Reloyalty, myPOS, 7Security, Nexo, Vangavis, Klear, Iuvo Group, CREDiPORT, Sirma BC, Cashcredit и Credissimo.

Кой може да кандидатства?

МП “Финанси и инвестиции” е създадена както за професионалисти с опит във финансовата сфера, така и за новозавършили бакалаври, които искат да предобият знания и способности да анализират съвременния финансов свят. Кандидат-магистритите в тази програма трябва да притежават бакалавърска или магистърска степен по Икономика или Стопанско управление. Студенти без бакалавърска или магистърска степен по икономика или управление изучават четири допълнителни общоикономически дисциплини в рамките на същия период на обучение – 2 семестъра.

Какви кадри ще създава това образование?

Курсът “Финтех и е-банкиране”, като част от МП “Финанси и инвестиции” в Стопанския факултет на Софийския университет, цели да подготви висококлалифицирани управляващи кадри в сферата на управлението и развитието на съвременни банкови и не-банкови институции в България, както и в публичния сектор в общини, министерства и др. Завършили програмата ще повишат значително шансовете си за професионално развитие във Финтех сектора и ще адресират недостатъка от кадри, занимаващи се с управлението на проекти, бизнес развитие, финанси и продажби.

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.

Предварително събеседване: 23.07.2020г. от 18.30 ч в платформата MS Teams.

Събеседване(ред. сесия): 15.09.2020 г. от 18.30 ч – в платформата MS Teams.

Комисия: доц. Марселен Йовоган (председател), членове: гл. ас. д-р Божидар Недев, ас. Десислава Петкова

Срокове за кандидатстване

Предварителна: юли – от 6 до 20 юли включително

Редовна: септември – от 1 август до 9 септември включително

Платформа за кандидатстване: https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Тук и тук можете да намерите повече за МП “Финанси и инвестиции”, а повече за предмета “Финтех и е-банкиране” тук.