Накратко за програмата

За четвърта поредна година Българската Финтех Асоциация (БФА) с гордост си партнира със Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, за да предложи магистърската програма  “Финанси, инвестиции и финтех”. Предвидено да започне през академичната 2023/2024 година, тази програма обещава да предостави на студентите цялостно разбиране за дигиталните технологии, финансовите иновации, инвестиционните стратегии, блокчейн и криптовалутите.

МП „Финанси,инвестиции и финтех“ брошура [бг версия]

Финтех и електронно банкиране

Централна част от програмата, курсът по финтех и електронно банкиране се задълбочава както в теоретичните, така и в практическите аспекти на финтех индустрията. Водени от експертизата на  д-р Деян Радев, доцент във FEBA, студентите придобиват представа за теоретичните основи на Fintech. В допълнение към това BFA представя гост-лектори от видни играчи в индустрията като Eleven, Iuvo, Reloyalty, Phyre, Paynetics, Klear, Paysera, MasterCard, MyPos, Cash Credit, 7 Security, Crediport и iRoboInvest, които споделят казуси от реалния свят от своите професионални пътувания.

Блокчейн и криптовалути

Воден от  д-р Ангел Марчев, курсът по Блокчейн и криптовалути за трета поредна година разширява по-задълбочено разбиране на блокчейн технологията и света на криптовалутите. Програмата предлага уникална избираема гама, включително AI за Fintech, Data Science за бизнеса и финансите, Машинно обучение за бизнеса и финансите и Big Data за бизнеса. Експерти от бранша участват като гост лектори, споделяйки своите прозрения.

Хакатон „From Zero To Fintech“

За да подпомогнат практическия опит, БФА и Стопански факултет  представят хакатона  From Zero to Fintech. Изключителна платформа за студенти, с цел насочване на своите иновации, този хакатон приветства креативни умове, нетърпеливи да допринесат с новаторски идеи и решения в сферата на Fintech. Наставлявани от опитни професионалисти, участниците разработват финтех стартъпи, създават решения за казуси от реалния живот и проектират инициативи за отворено банкиране. На финала уважавано жури избира най-добрите идеи, които получават не само признание, но и перспектива за спонсорство и по-нататъшно развитие.

Кой може да кандидатства?

Програмата “Финанси, инвестиции и финтех” се грижи както за професионалисти в индустрията, които искат да увеличат знанията си, така и за наскоро завършили бакалавърска или магистърска степен, които се впускат в света на финансите и технологиите. Програмата се провежда в рамките на 3 семестъра (за студенти-специалисти с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление) или 4 семестъра (за студенти, завършили бакалавърски програми както по икономика (професионални бакалаври), така и в други (неикономически) специалности със 180 или 210 кредита).

Кариера

Завършилите магистърска програма „Финанси, инвестиции и финтех“ се очертават като пионери в областта на финансите и финтех. Въоръжени с богатство от знания и практически опит, те са готови за разнообразни кариерни пътеки, обхващащи финанси, финтех, инвестиции и продажби както в банкови, така и в небанкови институции. Програмата ги подготвя да поемат роли като мениджъри, експерти, анализатори и директори в частния и публичния сектор.

За повече информация

Можете да намерите повече за МП “Финанси, инвестиции и финтех” на сайта на Стопанския факултет .

Ако имате допълнителни въпроси, може да пишете на: [email protected] или [email protected]