През 2021 г. в България оперират 156 финтех компании, чиито приходи възлизат на 1,8 млрд. лв. , или 1.3% от БВП на страната, докладват от Българска финтех асоциация (БФА) в Годишния финтех доклад 2022. Въпреки глобалната икономическа нестабилност данните сочат, че общите приходи на финтех компаниите са се повишили с 24.6%, a по отношение работещите в сектора, се наблюдава 25% ръст на заетостта, достигащи рекордното за индустрията ниво от 11,862 души през 2021 г. Една от главните причини за това, може да се дължи на средното брутно заплащане – 3,248 лв., два пъти над средната заплата за страната. Демографията на заетите в сектора запазва тренда на предходните години и все още 44% от хората в сектора са жени, а средната възраст на служителите е 35,4 години.

Финтех – най-атрактивният сектор за рискови инвестиции 


Данните от Годишния финтех доклад на БФА разкриват, че инвестициите във финтех индустрията в България бележат рекордни стойности и значителен ръст, дължащ се на добрата среда за развитие на предприемачеството. В периода 2017-2021г. инвестициите във български финтех дружества са нараснали близо десетократно от 1.3 млн. лв до повече от 10 млн. лв., през 2021 г. Сравнени с общия инвестиран рисков капитал в български компании, финтех представлява ⅕ от всички рискови инвестиции, превръщайки финтех в най-атрактивната индустрия за инвестиция за 2021 г. 

Въпреки че през следващата година най-силно ще се усетят последствията от войната в Украйна на финансовия пазар, прогнозата за 2023г. спооред доц. д-р Деян Радев е финтех индустрията в страната да продължава да се развива.

290% среден ръст на приходите на топ 10 най-бързо развиващите се финтех компании

През 2021 г. редица компании отбелязаха впечатляващ ръст на оперативните приходи. Най-висок ръст от 636% е постигнат от Phos, следван от Crypto.com и Payslip съответно с 388% и 291%. Първият български еднорог Payhawk се нарежда на четвърто място с 267% ръст на оперативните приходи, следван от лицензираните експерти по отворено банкиране – Iris Solutions.

Конференцията “България на европейската финтех карта” 2022

На 15 декември Българската Финтех Асоциация представи за четвърта поредна година своя Годишен финтех доклад. Докладът има за цел да обедини и представи цялостен поглед над финтех екосистемата в България, като включва количествен и качествен анализ на финтех сектора в страната, финтех картографиране и интервюта с експерти в областта на финтех.

По случай излизането на доклада, БФА, в партньорство с Mastercard и Nexo, организираха конференция в София Тех Парк. По време на събитието бяха представени ключовите открития в доклада и развитието на сектора в България и Югоизточна Европа. На конференцията присъстваха представители КФН, ЕК, ВУЗФ, Софийски университет, Nexo, Пенков, Марков и партньори, Paysera, Innovative Sofia, IRIS Solutions, и други. Те взеха участие в панелни дискусии на едни от основните теми в областта на финтех, като Финтех Образование, Регулации и Иновации. 

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАД 2022