LATEST NEWS

ALL POSTS

Bulgarian FinTech Association is proud to have been a partner to the Security of Digital Payments Conference, which was part of the 19th edition of Security Expo, organised by Inter Expo Center Sofia.  The event successfully brought together various stakeholders who operate with online payments on a daily basis – from SME owners and managers, to specialists from the banking sector; fintech companies, developers, security specialists, and many others with interests in this particular field.  The conference included presentationsRead More
Европейската комисия потвърди, че транзакциите, инициирани от търговеца (Merchant Initiated Transactions) попадат извън обхвата на Strong Customer Authentication, което беше предвидено в т. нар. PSD 2 (Директива (ЕС) 2015/2366).  Това нямаше да бъде възможно без координираните действия на индустрията в целия Европейски съюз. С общи усилия успяхме да постигнем промяна, която ще е в полза на бизнесите във всички 28 държави-членки на ЕС!  За в бъдеще се надяваме, че при изготвяне на законодателни инициативи иRead More
Българска финтек асоциация изрази своята позиция относно Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента и общи и сигурни отворени стандарти за връзка (РТС) към Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (ДПУ2).  Асоциацията изразява опасенията си по отношение на предвиденото в директивата третиране на транзакциите, инициирани от търговеца (Merchant Initiated Transactions), които обслужват услугите, изискващи периодични транзакции (напр. музикални абонаменти или комунални плащания). Пълния текст на позицията можете да прочететеRead More
ОБНОВЕНА 18.03.2019 г. Българска финтек асоциация излезе със становище по повод общественото обсъждане на Наредба № Н-18/2006 г., което се проведе на 15.03.2019 г. Пълният текст на становището можете да откриете в линка.  Българска финтек асоциация излезе със становище относно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства. Становището беше входирано до Комисията по бюджет и финанси към XLIV Народно събрание, МинистерствоRead More
The European Supervisory Authorities (ESAs, i.e. EBA, EIOPA and ESMA) have published the attached Report – FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs, JC 2018 74 of 7 January 2019 under Article 9(4) of each ESA Regulation and following the Commission’s March 2018 FinTech Action Plan that mandates the ESAs to carry out an analysis of innovation facilitators and to identify best practices. The report contains a comparative analysis of the innovation facilitators established to date inRead More
Българска финтек асоциация, съвместно с Българска асоциация за потребителско кредитиране излезнаха със становище във връзка с Проекта за прилагане на закона срещу изпиране на пари (ППЗМИП). Становището може да бъде прочетено на Становище на БФА и БАПК. Сходна позиция беше изразена и от редица други неправителствени организации и компании от бранша, чиито становища могат да бъдат изтеглени от: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=3823 Read More