Среща с ДАНС по повод ЗМИП

На 25.06.2019 г. се проведе среща с  Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) по повод Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари(ЗИД ЗМИП).  Срещата се проведе с две основни цели: Запознаване на ДАНС с Българска финтек асоциация и нашите дейности; Обсъждане на притесненията, изразени от бизнеса, по повод предложените промени в ЗМИП.  В рамките на срещата се обсъдиха идеи за бъдещо сътрудничество с агенцията, като основната цел е гледната точка…

Continue Reading

Промени в ЗМИП – становище на Българска финтек асоциация

Българска финтек асоциация излезе със становище във връзка с последните промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.  Благодарим на нашите членове “Пенков – Марков и партньори”, които ни оказаха голяма подкрепа при изготвянето на становището.  Темите, свързани с дистанционната идентификация, с използването на предходно извършена вече идентификация, както и извършването на комплексна оценка, са от изключителна важност за структуриране на услугите, които финтек компаниите могат да предоставят на крайния потребител, като съответно конкурентоспособността на нашите…

Continue Reading

ЕК с решение в полза на бизнеса

Европейската комисия потвърди, че транзакциите, инициирани от търговеца (Merchant Initiated Transactions) попадат извън обхвата на Strong Customer Authentication, което беше предвидено в т. нар. PSD 2 (Директива (ЕС) 2015/2366).  Това нямаше да бъде възможно без координираните действия на индустрията в целия Европейски съюз. С общи усилия успяхме да постигнем промяна, която ще е в полза на бизнесите във всички 28 държави-членки на ЕС!  За в бъдеще се надяваме, че при изготвяне на законодателни инициативи и…

Continue Reading

Позиция на БФА относно РТС към PSD2

Българска финтек асоциация изрази своята позиция относно Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента и общи и сигурни отворени стандарти за връзка (РТС) към Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (ДПУ2).  Асоциацията изразява опасенията си по отношение на предвиденото в директивата третиране на транзакциите, инициирани от търговеца (Merchant Initiated Transactions), които обслужват услугите, изискващи периодични транзакции (напр. музикални абонаменти или комунални плащания). Пълния текст на позицията можете да прочетете…

Continue Reading

ОБНОВЕНА: Становище на БФА – Наредба № Н-18/2006 г.

ОБНОВЕНА 18.03.2019 г. Българска финтек асоциация излезе със становище по повод общественото обсъждане на Наредба № Н-18/2006 г., което се проведе на 15.03.2019 г. Пълният текст на становището можете да откриете в линка.  Българска финтек асоциация излезе със становище относно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства. Становището беше входирано до Комисията по бюджет и финанси към XLIV Народно събрание, Министерство…

Continue Reading

ППЗМИП – Становище на Българска Финтек Асоциация

Българска финтек асоциация, съвместно с Българска асоциация за потребителско кредитиране излезнаха със становище във връзка с Проекта за прилагане на закона срещу изпиране на пари (ППЗМИП). Становището може да бъде прочетено на Становище на БФА и БАПК. Сходна позиция беше изразена и от редица други неправителствени организации и компании от бранша, чиито становища могат да бъдат изтеглени от: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=3823 

Continue Reading