Позиция на БФА относно РТС към PSD2

Българска финтек асоциация изрази своята позиция относно Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента и общи и сигурни отворени стандарти за връзка (РТС) към Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (ДПУ2). 

Асоциацията изразява опасенията си по отношение на предвиденото в директивата третиране на транзакциите, инициирани от търговеца (Merchant Initiated Transactions), които обслужват услугите, изискващи периодични транзакции (напр. музикални абонаменти или комунални плащания).

Пълния текст на позицията можете да прочетете на български и английски език. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.