Цели

Slide Свързва традиции и иновации
Представлява на интересите на индустрията
Повишаване на информираността относно сектора
Стимулиране на финансови иновации
Служи като платформа за споделяне на знания
Установяване на България като Финтех център
Изграждане на Финтех общност

За Нас

Българската финтех асоциация е организация с идеална цел, обединяваща водещите Финтех компании в България, заедно с публичния и образователния сектор в страната. Мисията на асоциацията е да създаде платформа, в която да участват в партньорство всички страни в България с интерес във финансовите технологии и да насърчи тяхното сътрудничество и обмен на идеи. Българската финтех асоциация цели да представлява и защитава общите ценности на своите членове пред регулаторните органи, инвеститори, финансови институции, чуждестранни асоциации, партньори и всяка друга страна и по този начин да насърчава развитието на сектора.

Запознай се с екипа

Финтех индустрията обединена

New Slide бг Fintech Инвестиции Дигитални пари
Онлайн банкиране
Краудфъндинг
Обмен Плащане Блокчейн Изследователска дейност
Под „Финтех“ ние разбираме сливането на новите дигитални технологии с финансовия сектор. Терминът „Финтех“ често е използван, за да се опише нов бизнес подход, продукти и услуги, който преструктурират общественото разбиране за финансовите и банкови услуги.

Разбери кои са нашите членове

bg Fintech Инвестиции Дигитални пари
Онлайн банкиране
Краудфъндинг
Обмен
Плащане Блокчейн Изследователска дейност
Под „Финтех“ ние разбираме сливането на новите дигитални технологии с финансовия сектор. Терминът „Финтех“ често е използван, за да се опише нов бизнес подход, продукти и услуги, който преструктурират общественото разбиране за финансовите и банкови услуги.

Discover

Our Members

Учредители

Slide

Редовни членове

Slide Slide Slide STREAMFLOW EAD Slide Scorify Vnoska.bg Slide Slide Slide Slide

Aсоциирани членoве

Slide Slide Taulia Slide

Партньори

Slide Slide

Социални партньори

Slide Slide

Медиите за нас

Slide

Отзиви

„Установяването на връзка между Финтех компаниите в България и Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ показва амбицията на Българската Финтех Асоциация и СФ да изгради експерти в тази бързо развиваща се екосистема, осигурявайки най-добрите международни практики.“доц. д-р Марселен Йовоган, ръководител катедра