fbpx

БФА със становище относно закона за извънредното положение

By |2022-02-04T09:39:28+02:00March 19th, 2020|Regulatory|

Българска финтек асоциация излезе със становище относно законопроекта на Закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. под № 054-01-24 Предложението на БФА се [...]

ОБНОВЕНА: БФА взе участие в обсъждания на ЗИД ЗПУПС

By |2022-02-04T09:39:32+02:00February 25th, 2020|News, Regulatory|

Българска финтек асоциация входира две становища, свързани с последния Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗИД ЗПУПС): 2019-12-03 Становище ЗИД ЗПУПС 1Изтегляне 2020-01-28 Становище ЗИД ЗПУПС 2Изтегляне По [...]

Българска финтек асоциация е сред основателите на ЕДФА

By |2022-02-04T09:40:13+02:00February 20th, 2020|News, Regulatory|

Брюксел, Белгия – През октомври 2019 г. започнаха дискусии между няколко финтек асоциации в Европа относно създаването на Европейска финтек асоциация. В резултат на  последвалите срещи между организациите на 11 февруари в Брюксел бе учредена [...]

БФА входира становище по Наредба Н-18

By |2022-02-04T09:40:17+02:00January 30th, 2020|Regulatory|

Българска финтек асоциация входира становище по повод последните промени в Наредба Н-18. Основните точки, засегнати в позицията, са свързани с разпоредбите в § 21, чл. 52о. (1) и чл. 52с. (1) и §32, приложение № [...]

Становище ЗИД ЗПУПС

By |2022-02-04T09:40:19+02:00December 16th, 2019|Regulatory|

На 03.12.2019 г., Българска финтек асоциация входира становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗИД ЗПУПС). В него се предлага преразглеждане и преосмисляне на две разпоредби. Първата [...]

БФА със становище относно ЗИД ДОПК

By |2022-02-04T09:40:21+02:00December 16th, 2019|Regulatory|

Българска финтек асоциация входира становище по повод последните предложения за промени в Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК). Предложението е свързано с осъвременяване на нормативната уредба относно субектите, които могат [...]

Институциите уважиха предложенията на БФА за промени в ЗМИП

By |2022-02-04T09:40:25+02:00November 26th, 2019|Regulatory|

Една от основните цели на Българска финтек асоциация е ефективно да защитава интересите на своите членове пред трети лица, в това число и българските институции, отговарящи за регулирането на финансовия сектор в страната. Многобройните усилия [...]

БФА взе участие в работни групи за ЗМИП

By |2022-02-04T09:40:26+02:00October 29th, 2019|Regulatory|

Представители на Българска финтек асоциация взеха участие в две работни групи по повод обсъждането на промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Работните групи се състояха през септември в рамките на работата [...]

Fintech Associations from all Over Europe Come Together to Develop and Promote the Ecosystem

By |2022-02-04T09:40:27+02:00October 29th, 2019|News, Regulatory|

Representatives of the European Fintech Associations. Last to the right is Svetoslav Dimitrov - BoD Member of the Bulgarian Fintech Association. Fintech associations from twelve countries lay the foundations for the development of joint initiatives, [...]

Go to Top