BFA Sent Opinion On The New EU Digital Finance Strategy 2020 To The European Commission

As a non-governmental organization, representing about 3⁄4 of the companies active at the Bulgarian Fintech sector, including companies from Southern and Eastern Europe, the BFA sent a Southeast Europe Fintech ecosystem opinion on the new EU Digital Finance Strategy 2020. Read the original here.

Continue Reading

БФА със становище относно Закона за данък добавена стойност

На 11.06 Българска финтек асоциация излезе със становище относно законопроекта за промяна на Закон за данък добавена стойност, № 054-01-43, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. С този законопроект се предвижда промяна на данъчната ставка за данък добавена стойност, с която се облагат услугите в ресторантьорския, туристическия и издателския браншове. Цялото становище, както и мотивите към него, се съдържат в пълния текст на становището.

Continue Reading

Proposals for European Measures to Support Digital Finance in the Post-COVID-19 Context

As part of the European Digital Finance Association, the Bulgarian Fintech Association took part in expressing the European Fintech community opinion on post-COVID-19 reality, sending a formal letter to the EU Commission and the DG FISMA. The letter is focused on proposing concrete European measures to support digital finance in the post-COVID-19 context. We sent the proposal to the EU Commission and DG FISMA, co-signing it together with FinTech Belgium, Czech Fintech Association, Electronic Payment…

Continue Reading

БФА със становище относно закона за извънредното положение

Българска финтек асоциация излезе със становище относно законопроекта на Закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. под № 054-01-24 Предложението на БФА се отнася до изключенията, предвидени в чл. 2, ал. 1, т. 1 от Законопроекта. Предложено е към тях да бъдат добавени и офисите на доставчиците на платежни услуги, лицензирани от Българска народна банка (БНБ) по реда на Закон за платежните услуги…

Continue Reading

ОБНОВЕНА: БФА взе участие в обсъждания на ЗИД ЗПУПС

Българска финтек асоциация входира две становища, свързани с последния Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗИД ЗПУПС): По повод двете становища, представители на Българска финтек асоциация бяха поканени на обсъждания в Българската народна банка, както и в Народното събрание на Република България в рамките на Комисията по бюджет и финанси. Регулаторите приеха предложените от БФА промени в чл. 5а на ЗИД ЗПУПС, а именно правото за рекламиране на…

Continue Reading

Българска финтек асоциация е сред основателите на ЕДФА

Брюксел, Белгия – През октомври 2019 г. започнаха дискусии между няколко финтек асоциации в Европа относно създаването на Европейска финтек асоциация. В резултат на  последвалите срещи между организациите на 11 февруари в Брюксел бе учредена Европейската асоциация за дигитални финанси (ЕДФА)[1], регистрирана в Белгия като международна организация с нестопанска цел. Учредители са 9 европейски финтек асоциации, сред които и Българска финтек асоциация. Сред основателите са още асоциации от Чехия (Česká fintech asociace), Унгария (Electronic Payment…

Continue Reading