Становище ЗИД ЗПУПС

На 03.12.2019 г., Българска финтек асоциация входира становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗИД ЗПУПС). В него се предлага преразглеждане и преосмисляне на две разпоредби. Първата се състои в ал. 5, в чл. 3, създавана с § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Тя трябва да бъде допълнена, както следва: „(5) Лице, което не притежава лиценз за…

Continue Reading

БФА със становище относно ЗИД ДОПК

Българска финтек асоциация входира становище по повод последните предложения за промени в Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК). Предложението е свързано с осъвременяване на нормативната уредба относно субектите, които могат да предоставят платежни сметки и по-специфично небанковите институции-доставчици на платежни услуги. В последно време зачестяват случаи на оплаквания от граждани, на които бюджетни организации отказват извършване на преводи по откритите им платежни сметки при доставчици  на платежни услуги, които не…

Continue Reading

Институциите уважиха предложенията на БФА за промени в ЗМИП

Една от основните цели на Българска финтек асоциация е ефективно да защитава интересите на своите членове пред трети лица, в това число и българските институции, отговарящи за регулирането на финансовия сектор в страната. Многобройните усилия на БФА и други организации с нестопанска цел в посока постигане на компромис между институциите и бизнеса относно някои от предвидените промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и Правилника за прилагането му (ППЗМИП), се увенчаха…

Continue Reading

БФА взе участие в работни групи за ЗМИП

Представители на Българска финтек асоциация взеха участие в две работни групи по повод обсъждането на промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Работните групи се състояха през септември в рамките на работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание на Република България. От страна на Българска финтек асоциация участие взеха Светослав Димитров и Гергана Сърбова – членове на Борда на директорите на асоциацията. Те отправиха конкретни работни предложения…

Continue Reading

Fintech Associations from all Over Europe Come Together to Develop and Promote the Ecosystem

Fintech associations from twelve countries lay the foundations for the development of joint initiatives, sharing the experience of each country and creating synergies that will allow to improve the Fintech ecosystem throughout the continent.  Svetoslav Dimitrov – BoD Member of BFA, represented the Bulgarian Fintech sector during the meeting. Twelve Fintech associations from all over Europe (including Spain, Italy, Portugal, Holland, Sweden, Poland, Finland, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Luxembourg and Bulgaria), participated in a meeting…

Continue Reading

Common Position of the European Fintech Sector

The Bulgarian Fintech Association became a co-signatory of a Proposal for action in the field of financial technology and innovation. The ideas were submitted by a number of European Fintech Associations to the European Commision.  The proposals in the common position of the sector are:   The creation of a Single European Standard for Open Banking; Harmonisation of the methods of electronic and remote identifiction so that obliged entities in all members states can use…

Continue Reading