[ENGLISH BELOW]

  • Българска делегация ще представя българската финтех екосистема на най-голямото финтех събитие в Европа – Money 20/20
  • Програмата е създадена за МСП от ИАНМСП по предложение на БФА и финансира щанд за 6 компании и 2 билета за конференция
  • Българското участие ще е подкрепено от Българска агенция за инвестиции и БФА
  • Събитието ще се проведе от 21-23 септември в Амстердам, Нидерландия

Накратко

По инициатива на Българска финтех асоциация (БФА) Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) организира участие в конференция по време на международно изложение за финансови технологии Money 20/20 Europe 2021, 21-23.09.2021 г., гр. Амстердам, Нидерландия. Програмата бе строго насочена към малки и средни български предприятия. За най-доброто представяне на финтех екосистемата в България ИАНМСП закупи и предостави на одобрените компании щанд за презентиране. Участието на Българската делегация бе подкрепено и от още една държавна структура – Българска агенция за инвестиции (БАИ). БАИ, заедно с БФА, ще присъства на събитието и работи за привличане на чуждестранни финтех компании на територията на България. Повече за програмата можете да видите тук.


Участието на БФА

Въпреки че БФА не е бенефициент по програмата ние не само спомагаме за организирането на посещението на Българската делегация, но и ще присъстваме на събитието. Главната цел на БФА там ще е да представи финтех екосистемата ни пред европейската финтех общност и заедно с ИАНМСП и Българска агенция за инвестиции ще работим за привличането на потенциални преки чуждестранни инвеститори в България.
В допълнение, за най-доброто представяне на публичния сектор и повишаване на заинтерсоваността на държавния сектор към нашия бранш, БФА организира онлайн обучение-лекция за държавните служители на ИАНМСП и БАИ.

Защо това е важно за България? 

За първи път в историята на най-голямото финтех събитие в Европа България ще има свое собствено пространство – Щанд D100 (в снимката по-долу). Безпрецедентното държавно участие и партньорство между ИАНМСП, БАИ и БФА ще допринесе за осведомеността на останалия свят за добрите примери от страната ни в сферата на финтех и запознае аудиторията с условията за правене на финтех бизнес от страната ни.

Къде точно ще се намира щанда ни? 

Интересно е да се отбележи, че страната ни ще бъде позиционирана в една от най-конкурентните пространства на събитието и ще трябва да се бори за привличане на инвестиции с финтех екосистеми като тази в Естония, Холандия, Франция и др. Така на практика България ще бъде поставена редом с едни от най-развитите финтех страни и затвърди още веднъж мястото на България като водещ финтех хъб в Югоизточна Европа.

Повече за събитието

Money 20/20 Европа безспорно е финтех събитието на 2021 г. То ще приюти над 1250 компании в конференция и експо, давайки безкрайни възможности за развитие. Между участниците на сцената и експото ще са едни от най-популярните “C-level” представители на компании като Booking.com, Revolut, Starling bank, Bunq, AmazonPay, Curve и др. Събитието ще е посетено и от десетки представители на държавни регулатори като Нидерландската банка, European Banking Authority и много други. Повече може да прочетете тук.

[ENGLISH]

  • A Bulgarian delegation will represent the Bulgarian Fintech ecosystem on the biggest Fintech-related event in Europe – Money 20/20
  • The support program was proposed by BFA and created by the Bulgarian Small and Medium Size Enterprises Promotion Agency,  and will provide a stand for 6 Fintech companies and 2 tickets for the conference
  • The Bulgarian participation will also be backed by the Invest Bulgaria Agency and BFA
  • The event will be held from 21-23 September in Amsterdam, the Netherlands

In short

Proposed by the Bulgarian Fintech Association, the Bulgarian Small and Medium Size Enterprises Promotion Agency (BSMEPA) organized a support program for the participation of small and medium-sized enterprises in the conference and expo Money 20/20, 21-23.09.2021 in Amsterdam, the Netherlands. For the approved Bulgarian Fintech ecosystem representatives, BSMEPA  will buy a stand at the event. The participation of the Bulgarian delegation will be supported by another governmental agency –  the Invest Bulgaria Agen(IBA). IBA, together with BFA, will attend the event and partner to attract foreign Fintech companies to work from Bulgaria. More about the BSMEPA program here.

The role of BFA 

Although BFA is not a beneficiary of the BSMEPA program we do not only support the organization of the Bulgarian delegation but also attend the event where our goals will be to present the Bulgarian Fintech ecosystem before the European one. In partnership with BSMEPA and IBA, BFA will work on attracting potential foreign direct investments in Bulgaria. What is more, to ease the performance of Bulgarian institutions on this event and increase the awareness of Fintech and its role to the Bulgarian economy, BFA organizes a webinar lecture on Fintech for the governmental representatives.

Why is this important for Bulgaria? 

For the first time in the history of the biggest Fintech event, Bulgaria will have its own place to present the most prominent Fintech companies. The unprecedented governmental support and partnership between BSMEPA, IBA, and BFA will contribute to bring awareness before the Fintech world for the best use Fintech use cases from our country and acquaint the audience with the Fintech business climate in Bulgaria.

Where is our stand situated?

It is worth mentioning that our country will be positioned in the most competitive area of this event and will have to fight to attract investments with Fintech ecosystems such as Estonia, the Netherlands, France, etc. In practice, Bulgaria will be placed next to the most developed Fintech countries and will be given the chance to harden once again its place as the Fintech hub of Southeastern Europe.

More about the event

Money 20/20 is by far the biggest and most important European event in 2021. With its expo and conference, it will gather in one place more than 1250 companies providing countless opportunities for growth to SMEs. Among the C-level speakers and attendees of the event are companies representatives from Booking.com, Revolut, Starling bank, Bunq, AmazonPay, Curve etc. In addition, the event will be attended by governmental bodies and structures such as the Netherland National Bank, European Banking Authority, etc. For more info here.